II Concurs de Cant Josep Palet de Martorell

II Concurs de Cant Josep Palet de Martorell

Tipo
Instrumento, , , , , ,
Fechas08/03/2018 - 11/03/2018
Inscripción 08/11/2017 - 18/02/2018
Sitio webhttp://www.joventutsmusicals.cat/martorell/

Descripción

El II Concurs de Cant Josep Palet de Martorell està obert a tots els cantants, independentment de la seva nacionalitat, d’entre 18 i 35 anys, ambdues edats complertes l’any 2018.

El candidat haurà d’enviar la butlleta d’inscripció on line, abans de la finalització del termini d’inscripció, correctament emplenada i signada a la següent adreça de correu electrònic: concurspalet@joventutsmusicals.cat.

A més, en el mateix correu s’haurà d’adjuntar la següent informació:

a. Fotocòpia del DNI, targeta de resident, NIE o passaport.
b. Fotografia artística en format PDF.
c. Adreça de correu electrònic a efectes de notificació.
d. Breu historial amb els estudis que s’estan cursant o que s’han realitzat, guardons  anteriors, activitat professional.
e. Resguard de pagament dels drets d’inscripció, per l’import de 50 €. El pagament serà mitjançant ingrés bancari o transferència al número de compte ES51 2100 3219 7221 01012612. L’ ingrés ha d’anar a nom del participant.

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 18 de febrer de 2018.

Fase Preliminar 8, 9 i 10 de març de 2018.

Fase Final 11 de març de 2018.

Bases: bases-del-ii-concurs-palet-de-martorell (239Kb)

Inscripció: butlleta-dinscripcio (294Kb) 

 

Idioma »